Overslaan en naar de inhoud gaan

Page Title
Privacy beleid

Inhoud

BETAP B.V.* en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘BETAP of ‘wij’) streven ernaar om uw privacy te beschermen.

In dit beleid wordt beschreven hoe BLOQ uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, fysiek adres of IP-adres) verzamelt, verwerkt en beschermt. We kunnen persoonsgegevens online, via de telefoon, tijdens evenementen, locatiebezoeken, tentoonstellingen en seminars verzamelen. We verzamelen persoonsgegevens om contactaanvragen en bestellingen te verwerken en voor direct marketing doeleinden. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en om trends en statistieken bij te houden. Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat onze servers uw IP-adres registreren. Uw IP-adres kan worden gebruikt om generieke demografische informatie te verzamelen. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals het type browser, de bezochte domeinnaam, bedrijfsnamen of -adressen, enz.).

Regelmatige e-mail updates
U kunt zich abonneren op onze regelmatige updates, uitnodigingen voor evenementen of enquêtes in ons preference centre door uw naam en e-mailadres achter te laten. U kunt daarbij ook aangeven welke updates u wenst te ontvangen. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze updates.

Cookies
BLOQ B.V. gebruikt cookies om gegevens te verzamelen waarmee we onze website en diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes tekst die vanuit een website naar uw browser worden gestuurd. Door cookies te gebruiken kunnen we u een persoonlijke ervaring bieden. De cookies die door onze website worden gebruikt, zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van onze website. Deze cookies kunnen op geen enkele manier worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf te halen, uw e-mailadres te verkrijgen of toegang te krijgen tot gevoelige informatie over u als persoon. Onze website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
- Analytisch: Door het gebruik van analytische cookies verzamelen wij anonieme gegevens over uw gebruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt, het aantal bezoeken en eventuele fouten die u daarbij tegenkomt. We gebruiken deze cookies ook om te controleren of u onze berichten, bijvoorbeeld onze e-mailupdates, opent en leest.
- Sociale media: Onze website biedt u de mogelijkheid om onze informatie te delen via sociale media, en deze cookies vergemakkelijken dit proces door de sociale media die u gebruikt te onthouden. We hebben geen toegang tot uw sociale media-account.
- Reclame: We gebruiken reclame cookies om onze marketingstrategieën te verbeteren.
- Functioneel: We gebruiken cookies ter ondersteuning van de werking van onze website, zoals bijvoorbeeld het plaatsen en bewaren van favorieten.

Er zijn verschillende manieren waarop u het gebruik van cookies die uw internetgebruik in het algemeen volgen kunt beheren. U kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat u de mogelijkheid hebt om de cookie al dan niet te accepteren. Ook kunt u eerder geïnstalleerde cookies uit uw browser verwijderen. Als u onze cookies verwijdert, kunt u gewoon onze website blijven gebruiken.

Openbaarmaking en opslag
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden voor:
- De uitvoering van overeenkomsten (zoals het verzenden van samples).
- Verbetering van onze marketingstrategieën en -materialen.
- Fraudeonderzoek, in welk geval wij verplicht zijn om mee te werken aan onderzoek.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in elk land waar BLOQ een commerciële partner heeft. Deze kunnen door ons of door onze gelieerde bedrijven worden gebruikt om diensten aan u te verlenen, onze producten en diensten te verbeteren of trends te volgen. Voor dezelfde doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld uw adres doorgeven aan een transportbedrijf). Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met aan ons gelieerde bedrijven of door ons geselecteerde derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder de Verenigde Staten. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Veiligheid
BLOQ B.V. heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Op onze website worden uw persoonsgegevens versleuteld en beschermd door gebruik te maken van de in onze branche standaard encryptiesoftware Secure Sockets Layer (SSL). Wanneer u een beveiligde pagina bezoekt, zullen de meeste browsers melding maken van het feit dat uw gegevens zijn versleuteld. We beschermen uw gegevens ook offline. Alle gegevens van onze websitegebruikers worden bewaard en onderhouden in een gedeelte van onze kantoren en systemen waarvoor beperkte toegang geldt. De toegang tot dergelijke persoonsgegevens is beperkt tot alleen die werknemers die deze gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren. We leveren alle commercieel redelijke inspanningen om de veiligheid van uw gegevens in onze systemen te waarborgen.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. BLOQ B.V. is niet verantwoordelijk voor informatie die u verstrekt aan andere websites die u via deze links bezoekt.

Uw rechten
Met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:
- Toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens.
- Eisen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd.
- Eisen dat u wordt vergeten of uw persoonsgegevens worden gewist.
- Voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt totdat de gegevens zijn gewist of gewijzigd.
- Gegevensportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens elektronisch en in een algemeen gebruikt formaat te ontvangen).
- Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons eigen gerechtvaardigde belang.
- Voorkomen van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@bloq.nl. Wij zullen binnen 30 dagen op uw bericht reageren.

Als u zich hebt aangemeld voor onze regelmatige updates, kunt u langs die weg uw persoonsgegevens ook zelf wijzigen. Tevens hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens
Ondanks onze beveiligingsmaatregelen kan er iets gebeuren met de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld een hack van onze database). Als dit gebeurt, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de inbreuk te verhelpen en eventuele risico's te beperken. We zullen u ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen als deze schending hoogstwaarschijnlijk grote risico's voor u met zich meebrengt. We zullen u dan aanbevelingen doen over hoe u zelf ook de negatieve gevolgen kunt beperken. Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We adviseren u om het privacy beleid regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, bijvoorbeeld over de privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar  info@bloq.nl.

BLOQ B.V., met vestigingsadres De Blokmat 29, te Genemuiden, en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 08179916.

 

We hebben heel wat te vertellen!

Wilt u graag meer weten over de BLOQ-tapijttegels?
Wij gidsen u met plezier door onze collecties.